Donovalská 2222

140 00 Praha 4 - Chodov

Tel./Fax: (+420) 2 72 94 05 85

Tel.: (+420) 602 56 28 29

e-mail: cd.reno@ti.cz